Flytte med dyr

Flytting med dyr

Dyr blir lett påvirket av stress i forbindelse med flytting, så det er viktig å tenke på kjæledyr i forbindelse med flyttingen. Man bør bruke særlig tid på flytting av akvarium. Et smart tips er å bruke flere rene bøtter med vann fra akvariet til å flytte akvariefisker.

 

Planter og steiner fra akvariet kan pakkes i vanntette poser som ikke lekker slik at det kan oppstå problemer med flyttebilen eller flyttebyrået. 

Når du har flyttet bør akvariet settes opp hurtig og fylles med vann. Akvariefisk settes i vannet når det har fått rett temperatur. Flyttebyråer kan også hjelpe med flytting av kjæledyr og akvarier

David Anbefaler følgende video:

Flytte med katt

Flytte med hund

Flytte med barn

Flytte med barn - Tips!

Det er viktig å huske på barnas ve og vel når man skal flytte. Å flytte fra kjente omgivelser, fra venner og kjente kan være en stor belastning for de fleste barn. 
Det er derfor viktig å involvere barna i flyttingen. La dem være med å pakke, sortere og velge ut de tingene de skal ha med seg. Jo større lengre man skal flytte jo viktigere er forberedelsen av barna. Selv de minste barna vil ha glede å nytte av å være en del av flytteprosessen.

På selve flyttedagen kan det være lurt at barna, i hvert fall de minste, ikke er i boligen. De litt større kan kanskje velge selv om de vil være der, eller kanskje hos besteforeldre, venner el.

Å flytte til et nytt sted er kanskje en av de største stressfaktorer man opplever i en familie. Å flytte forandrer vennskap. Å begynne på en ny skole, kan være veldig vanskelig. Det virker som om alle andre har en bestevenn, eller er med i en gjeng. Dette fører til at man fort føler seg utenfor, som igjen kan føre til kjedsomhet og angst. 

Barn i barnehage og førsteklasse er spesielt sårbare overfor en flytting, fordi de er midt i en prosess for å bryte avhengigheten til foreldrene. Derfor kan en flytting påvirke denne prosessen og gjøre at de blir mer avhengig av sine foreldre igjen. Også eldre barn og unge vil ha vanskeligheter med å akseptere flyttingen. Det er her viktig å følge med på om man ser noen symptomer eller reaksjoner. Dette kan være ting slik som søvnforstyrrelser, forandret appetitt, forandret oppførsel, irritasjon, tilbaketrekking osv.

Alle barn vil reagere forskjellig på en flytting og det er det viktigste at man følger med på barnas reaksjon. Det vil også være forskjellig fra barn til barn hva som er den riktige måten å takle dette på.

Vi har laget noen punkter som kan gjøre overgangen lettere for barna.

 • Gjennomgå og forklar nøye for barna hvorfor det er nødvendig å flytte, og oppfordre dem gjerne til å utrykke sine følelser vedrørende flyttingen.
 • Gjør barna så godt som mulig kjent med det nye området de skal flytte til. Bruk gjerne kart, bilder og lokalaviser til dette.
 • Prøv å finne tings som barna vil sete pris på. Dette kan være et badevann, et fjell, en fornøyelsespark osv.
 • Etter flyttingen er det viktig å involvere seg i barnas aktiviteter. Dette kan være sport, speideren, korps osv. Det er viktig at barna kommer så fort som mulig i gang med kjente aktiviteter.
 • Hvis man har barn i ungdomskolen, kan man jo også se på muligheten for at disse fullfører skoleåret før de flytter. Kanskje de kan bo hos besteforeldre eller kjente til skoleslutt.

Sjekkliste for flyttingen

sjekkliste

Etter mange år på veien, har jeg ut fra vår erfaring satt ned noen praktiske råd som kan fungere som en sjekkliste.

 • Husk å melde om flytting til folkeregisteret 
 • Bestill flytting av telefon 
 • Bestill nytt strømabonnement
 • Send melding til postverket om adresseforandring 
 • Bestill omadressering av aviser og blader
 • Sjekk om der er eiendeler til reparasjon, rens el.
 • Les av strømmåleren
 • Har du husket å ta med nøkler?
 • Har de som skal flytte inn fått sine nøkler?
 • Sett tydelige merker på alt som ikke skal flyttes
 • Sjekk om du har eiendeler andre steder som skal med på flyttelasset
 • Husk å avrime kjøleskapet om nødvendig
 • Kontakt banken om overføring eller oppsigelse av konto og bankboks
 • Husk å tilkalle håndverker for å demontere utstyr som trenger fagfolk som elektriker, rørlegger etc.
 • Husk å ta med tilstrekkelig med resepter eller medisinske attester
 • Spør din arbeidsgiver, i god tid, om en fridag i forbindelse med flyttingen

Forberedelse for flytting

Forberedelse for flytting

Det er mange ting å tenke på når man skal flytte. Når man har bodd på et sted i noen år, så har man knyttet seg til stedet man bor og man har også registrert sin adresse flere steder. Man har kanskje barn som går på skole eller i barnehage, og de må også ha en kontinuitet i forhold til sin vei videre i livet. Mange oppdager at det krever mer enn man forventer å gjennomføre en flytting. Dersom man flytter alene krever det en del forberedelser, men som familie er det enda flere faktorer som skal falle på plass.

Video med gode flyttetips

Praktiske forberedelser

Det er mange ting som skal på plass, noen som er direkte relatert til flyttingen, men også noen ting man må utføre før flyttingen starter eller etter man har flyttet. I noen tilfeller stilles det krav om at man må oppdatere informasjon innen en viss periode etter man flytter, mens andre ting er kun av praktisk betydning. Eksempler på ting man trenger å forberede i forbindelse med flytting kan være at man må utføre en adresseendring, til folketrygden og til Posten, man bør vurdere ettersending av post og velge et flyttefirma som gir det beste alternativet.

Forberedelser for selv flyttingen

I tillegg til at man må utføre en del ting i forkant av flyttingen eller etterpå, så trenger man også å følge opp flere ting som er direkte knyttet til å gjennomføre flytteprosessen. For eksempel gjelder dette at man må velge et flyttefirma, vurdere om man ønsker å benytte seg av flyttevask og det kan også bety at man trenger å planlegge flyttingen. Det er viktig å bruke tid på disse oppgavene, da forskjellen mellom et bra og et dårlig valg enten kan være at man må betale mer for jobben eller at man ikke får levert den tjenesten man ønsker.

Ønsker du hjelp med flytting? Spørr etter gratis flyttetilbud her!

Seneste inlegg:

Flytte med dyr

Flytting med dyr Dyr blir lett påvirket av stress i forbindelse med flytting, så det er viktig å tenke på kjæledyr i forbindelse med flyttingen.

Les mer »

Flytte med barn

Flytte med barn – Tips! Det er viktig å huske på barnas ve og vel når man skal flytte. Å flytte fra kjente omgivelser, fra

Les mer »

Slik velger du riktig flyttebyrå – Din veileder for riktig flyttebyrå

Slik velger du riktig flyttebyrå

Når man skal velge riktig flyttebyrå, så er det flere ting å vurdere. Det viktigste man bør vurdere er at man faktisk får levert den tjenesten man ønsker. Utover det bør man sikre at man får levert den tjenesten man ønsker til en god pris. 

Det er flere måter man kan benytte for å finne ut hvordan man finner et så rimelig flyttebyrå som mulig, men den viktigste metoden er å sjekke priser flere steder for å få et tilbud som er så bra som det kan være. 

Det kan være en utfordring å finne frem til det billigste flyttebyrået dersom man ikke er helt sikker på hvilken tjeneste man faktisk ber om. Man bør derfor bestemme seg for hvilke flyttetjenester man ønsker å benytte seg av, og så kan man hente inn tilbud fra flere steder for å finne riktig flyttebyrå.

Sjekk priser hos flere

Når du ønsker å finne et rimelig flyttebyrå, så bør du bestemme deg for hvilke tjenester du ønsker å benytte deg av og videre sjekke hva prisen er hos hvert selskap for nøyaktig det samme tilbudet. Noen selskaper kan tilby forskjellige priser for noen av tjenestene man ønsker å benytte seg av, og det er derfor viktig å bestemme hvilke tjenester man faktisk vil benytte seg av. Når man da sjekker priser flere steder, så vil det være enkelt å sammenlikne prisene for å bestemme hva som er det beste tilbudet.

Vil ditt flyttebyrå levere i henhold til avtale

Det er ikke bare om å gjøre å finne det billigste tilbudet når man leter etter flyttebyrå. Man bør også ta seg tiden til å finne ut hvilke flyttebyråer som leverer i henhold til avtale. Man kan benytte seg av noen basisløsninger som å sjekke at firmaene er registrert i Brønnøysund-registrene, og man kan finne anbefalinger på nett. På denne måten kan man sikre at man får levert det man ønsker.

Flytting i Bergen? Spørr etter tilbud her!

Video som forklarer hvordan du kan velge riktig flyttebyrå

Få tilbud nå