Info om forsikring

Forsikring ved flytt

Mange er ikke klar over at selv om man velger et flyttebyrå så har disse et meget begrenset ansvar for skader. Man må bevise at ting er gjort med vilje før man kan kreve erstatninger fra dem. 

Selv om flyttebyrået har “godsansvarsforsikring ” på bilene så dekker denne bare skader hvis bilen har vært utsatt for et uhell og da bare et begrenset beløp. Vi skal vise senere hvordan dette beløpet regnes ut. 

Det er derfor viktig at man tegner en transportforsikring (flytteforsikring) før man flytter. Tross alt så er jo en flytting kanskje det mest risikofulle man kan utsette møblene og innboet sitt for. 

Det er mye som kan skje når en lastebil skal kjøre lange strekninger på smale veier. Dessuten hender det jo også at selv de mest erfarne flyttefolk er uheldige. Og I begge tilfeller er det du som kunde som får ta støyten.  

Det er også mange som tror at innboforsikringen deres dekker flytting, men dette er bare I noen få tilfeller. Hvis du er I tvil så kontakt ditt eget forsikringsselskap. Det kan forøvrig også lønne seg å be sitt eget forsikringsselskap om pris på forsikringen. Man er ikke nødt til å kjøpe denne gjennom flyttebyrået. For å finne ut mer om forsikringer ved flytting, klikk her!

SKADE ELLER MANKO

At ting blir skadet eller borte under en flytting skjer dessverre. Dette gjelder både om man flytter selv eller benytter et flyttebyrå. Det er heldigvis ikke så ofte at man får totalhavari på et flyttelass. Det skjer som regel når flyttebilen er utsatt for en ulykke, utforkjøring eller brann. I slike tilfeller er det veldig viktig at man har forsikringen i orden, og at man har vært nøye i sin vurdering av flyttelassets verdi. Hvis man har underforsikret så får man maksimalt det man har forsikret for. Mange går rundt og summerer verdien av møbler TV, Stereo osv.

Det er klart at også dette blir store summer, men det er når man skal begynne å kjøpe inn igjen klær, utstyr, servise, kjøkkentøy osv at man virkelig får de største beløpene. For ikke å snakke om rekonstruksjon av bilder, foto og film.Hvis man har benyttet et seriøst flyttebyrå som har ordnet forsikringen, så er det heller ikke så store problemer med forsikringsoppgjøret. Da er det nesten vanskeligere med mindre skader. Hvis man oppdager skaden allerede under flyttingen så er det viktig å anmerke dette på fraktbrevet når man skal signere for utført oppdrag. Få også sjåføren til å bekrefte at dette er riktig.

Hos de fleste flyttebyråer blir man bedt om å sende en skriftlig reklamasjon på skaden Skriv da et brev til flyttebyrået eller forsikringsselskapet der du beskriver skaden, anslår hva du mener er en riktig måte å utbedre dette på, eller anslår et beløp du vil kunne akseptere som en rimelig kompensasjon for verdiforringelsen. Men vær realistisk i dette anslaget. Det er mange måter å vurdere dette på, men man må akseptere at man ikke får en ny TV hvis den man hadde var mange år gammel.
Legg gjerne ved en takst eller et overslag over hva en utbedring av skaden vil koste. Eller kopi av kvitteringen fra gjenstanden ble innkjøp.

Les nøye gjennom forsikringsselskapets betingelser og vilkår. Disse bør du få tilsendt fra den du tegnet forsikringen gjennom. De fleste forsikringsselskaper har bestemte regler for hvor lang tid etter flyttingen de aksepterer en reklamasjon. Hvis du ikke har noen mulighet til å sjekke flyttelasset for skader inne den tid, så kontakt selskapet og gjør dem oppmerksom på dette, og få en ny frist for reklamasjon.
Det hender ofte at noen vil prøve seg på å få utbetalt forsikringspenger uten at dette er rettmessig. Man skal være klar over at både flyttebyrået og forsikringsselskapet vil følge nøye med i hvilke krav man kommer med.
Hvis man krever mer enn man har krav på så kan man risikere å bli anmeldt for forsøk på forsikringssvindel.

  • Spar tid & penger
  • Trygge fastpriser
  • Landsdekkende flytting

Huke av fra lista, bestill flyttehjelp nå

Få tilbud nå