Etter mange år på veien, har jeg ut fra vår erfaring satt ned noen praktiske råd som kan fungere som en sjekkliste.

 • Husk å melde om flytting til folkeregisteret 
 • Bestill flytting av telefon 
 • Bestill nytt strømabonnement
 • Send melding til postverket om adresseforandring 
 • Bestill omadressering av aviser og blader
 • Sjekk om der er eiendeler til reparasjon, rens el.
 • Les av strømmåleren
 • Har du husket å ta med nøkler?
 • Har de som skal flytte inn fått sine nøkler?
 • Sett tydelige merker på alt som ikke skal flyttes
 • Sjekk om du har eiendeler andre steder som skal med på flyttelasset
 • Husk å avrime kjøleskapet om nødvendig
 • Kontakt banken om overføring eller oppsigelse av konto og bankboks
 • Husk å tilkalle håndverker for å demontere utstyr som trenger fagfolk som elektriker, rørlegger etc.
 • Husk å ta med tilstrekkelig med resepter eller medisinske attester
 • Spør din arbeidsgiver, i god tid, om en fridag i forbindelse med flyttingen

Få tilbud nå