Flytte med dyr

Flytting med dyr

Dyr blir lett påvirket av stress i forbindelse med flytting, så det er viktig å tenke på kjæledyr i forbindelse med flyttingen. Man bør bruke særlig tid på flytting av akvarium. Et smart tips er å bruke flere rene bøtter med vann fra akvariet til å flytte akvariefisker.

 

Planter og steiner fra akvariet kan pakkes i vanntette poser som ikke lekker slik at det kan oppstå problemer med flyttebilen eller flyttebyrået. 

Når du har flyttet bør akvariet settes opp hurtig og fylles med vann. Akvariefisk settes i vannet når det har fått rett temperatur. Flyttebyråer kan også hjelpe med flytting av kjæledyr og akvarier

David Anbefaler følgende video:

Flytte med katt

Flytte med hund

Flytte med barn

Flytte med barn - Tips!

Det er viktig å huske på barnas ve og vel når man skal flytte. Å flytte fra kjente omgivelser, fra venner og kjente kan være en stor belastning for de fleste barn. 
Det er derfor viktig å involvere barna i flyttingen. La dem være med å pakke, sortere og velge ut de tingene de skal ha med seg. Jo større lengre man skal flytte jo viktigere er forberedelsen av barna. Selv de minste barna vil ha glede å nytte av å være en del av flytteprosessen.

På selve flyttedagen kan det være lurt at barna, i hvert fall de minste, ikke er i boligen. De litt større kan kanskje velge selv om de vil være der, eller kanskje hos besteforeldre, venner el.

Å flytte til et nytt sted er kanskje en av de største stressfaktorer man opplever i en familie. Å flytte forandrer vennskap. Å begynne på en ny skole, kan være veldig vanskelig. Det virker som om alle andre har en bestevenn, eller er med i en gjeng. Dette fører til at man fort føler seg utenfor, som igjen kan føre til kjedsomhet og angst. 

Barn i barnehage og førsteklasse er spesielt sårbare overfor en flytting, fordi de er midt i en prosess for å bryte avhengigheten til foreldrene. Derfor kan en flytting påvirke denne prosessen og gjøre at de blir mer avhengig av sine foreldre igjen. Også eldre barn og unge vil ha vanskeligheter med å akseptere flyttingen. Det er her viktig å følge med på om man ser noen symptomer eller reaksjoner. Dette kan være ting slik som søvnforstyrrelser, forandret appetitt, forandret oppførsel, irritasjon, tilbaketrekking osv.

Alle barn vil reagere forskjellig på en flytting og det er det viktigste at man følger med på barnas reaksjon. Det vil også være forskjellig fra barn til barn hva som er den riktige måten å takle dette på.

Vi har laget noen punkter som kan gjøre overgangen lettere for barna.

  • Gjennomgå og forklar nøye for barna hvorfor det er nødvendig å flytte, og oppfordre dem gjerne til å utrykke sine følelser vedrørende flyttingen.
  • Gjør barna så godt som mulig kjent med det nye området de skal flytte til. Bruk gjerne kart, bilder og lokalaviser til dette.
  • Prøv å finne tings som barna vil sete pris på. Dette kan være et badevann, et fjell, en fornøyelsespark osv.
  • Etter flyttingen er det viktig å involvere seg i barnas aktiviteter. Dette kan være sport, speideren, korps osv. Det er viktig at barna kommer så fort som mulig i gang med kjente aktiviteter.
  • Hvis man har barn i ungdomskolen, kan man jo også se på muligheten for at disse fullfører skoleåret før de flytter. Kanskje de kan bo hos besteforeldre eller kjente til skoleslutt.

Få tilbud nå