minilager

Minilager Bergen

leie lager
minilager

Leie Minilager i Hordaland

Du må kanskje flytte midlertidig, jobbe andre steder eller studere andre steder. Dette kan bety at du ikke kan forlate hjemmet ditt og må lagre alle eller noen av dine møbler. Det finnes mange alternativer for både enkeltpersoner og bedrifter. For eksempel kan det være forskjellige butikker som spenner fra rundt 1 kvadratmeter til 35. Ofte kan du bestille disse online døgnet rundt, men de fleste leietakere kan også nås via telefon.

Deretter er det selskaper som magasinet i magasinbokser som er spesialbygd for å lagre møbler. Du kan også lagre mindre gjenstander eller dokumenter i kartonger som deretter legges på paller og til og med forsegle dem for å forhindre støv og fuktighet i å komme inn. Da blir de også myknet og pallene får en spesiell kode, alt for at du skal føle deg trygg.

Lagerplass Bergen

Det er også selskaper som kan la deg lagre ting litt over en natt når ting er lastet på en bil. Den bevegelige bilen kan da være bekymret og låst i et varmt rom over natten. Dagen etter driver firmaet dine ting til det stedet du har avtalt.

Ulike måter å lagre

Det vanligste er at en opptaksliste over bohaget ditt er gjort og den ansvarlige personen registrerer om det er noen skader, det er noen skade på dine møbler, noe som selvsagt er dokumentert. Etterpå er hver møbel beskyttet med tykke magasinbakker i møbelsaker. Hvis du vil ha din lagrede bohag-enhet til et bestemt sted, kjør alle ting på en bohagsboks med lastbil på trucken til adressen du har oppgitt. Noen magasinfirmaer har tempererte rom som er tilpasset møbler eller gjenstander som skal lagres der. Sikkerhet er alltid god, du trenger ikke å bekymre deg for dine ting når du ikke har oversikt over dem.

Noen flyttebyråer ordner både frakt og transport til avisen. Hvis du trenger å få tilgang til det du lagrer, sjekk ut før du får tilgang til avisen. Alle tillater det ikke, men de som gjør det har vanligvis krypterte rom som du kan få døgnet rundt.

Tips for lagring

Selvfølgelig må du ikke blande masse som kan være brannfarlig med brannfarlig bohag. Ta også vare på møbler som går, det tar mindre plass. Deretter begynner du å pakke de tyngste møblene først og sørg for at du distribuerer dine møbler slik at de er jevnt i esken hvor de er pakket.

Det kan være mange årsaker til at man får behov for å mellomlagre inventar og andre gjenstander for kortere eller lengre tid. Vi løser også ditt oppbevaringsproblem. Vi har et lagersystem med bl a containere som kan leies ut for det aktuelle tidsrom. Containerne er lukket og godt beskyttet på et TV-overvåket lager. Ved større kvantum kan vi kjøre containere ut til kunden for innlasting direkte på stedet.

Tilbake til hjem

Huke av fra lista, bestill flyttehjelp nå

Leie Lager i Bergen

bergen utleie av lager

Det kan være mange grunner til at man trenger lagerplass
-Man har solgt bolig, men ikke kjøpt ny enda

  • Man skal bo utenlands en periode
  • Man har arvet møbler man vil ta vare på
  • Skilsmisse
  • Man flytter sammen og får for mye møbler
  • Man rett og slett har for mye
  • Man flytter til en mindre leilighet osv.

Hvis man først har bestemt seg for å leie lagerplass er det viktig at man sjekker nøye hvordan det blir oppbevart. Det er mange som tilbyr lagerplass i dag som absolutt ikke er å anbefale. Ikke særlig moro når man har betalt mange tusen og får igjen masse ødelagte ting. Dette kan skyldes utøy som mus og rotter, Fugler som har gjort fra seg, støv eller at ting er ødelagt av sol. Kanskje noe er blitt borte osv.

Det kan være greit å vite at mange flyttebyråer lagrer møbler og innbo. Men det er stor variasjon i kvaliteten på lagrene de disponerer. 

Hvis man bare skal lagre noen dager, så spiller ikke dette så stor rolle, men når det går uker og måneder så er det greit å vite at tingene står tørt, trygt og varmt. Det er ikke særlig morsomt å få tingene sine tilbake og finne ut at det meste er ødelagt. Og så i tilegg vite at man har betalt mange penger for lagringen.

Vi skal ta for oss litt om de forskjellige typene lagring og hva man kan forvente av et Flytte/møbellager.

Lagringsdokumenter
Hvis man skal lagre tingene sine på et møbellager er det viktig at man sørger for å ha riktig dokumenter.

Pakkliste eller inventarliste.
Skriv en liste over alle gjenstander som blir satt inn på lageret. Hvis du bruker et flyttebyrå, så krev at de skal skrive denne listen. Det er noe som de fleste seriøse flyttebyråer gjør. I tillegg til å angi hva som er på lageret angir den også tilstanden på tingene når de blir satt inn på lager. Det er ikke sikkert at du husker at det var en ripe i bordet du satte på lager for 3 år siden. Men med riktig bruk av listen vil det stå der. Sørg for at du får en kopi av listen fra flyttefolkene. Dette er også din kvittering for hva de har tatt med seg.

Lagerkontrakt
Kontrakt på lik linje med en husleiekontrakt. Dette er avtalen mellom deg og den som lagrer tingene dine. Her finnes det en del forskjellige dokumenttyper. Be flyttebyrået om å få tilsendt denne før du setter inn tingene. Da har du muligheten til å se gjennom betingelsen.

Lagring i lagerrom
Her leier du en egen “bod” eller et lagerrom der du kan låse døren. Hvis man har behov for å lagre en del ting, som man vil ha tilgang til under lagringstiden så er nok dette den beste måten å lagre på
Disse lagerrommene finnes i forskjellige størrelser.

Lagring i containere
Dette er kanskje den beste måten å lagre tingene sine på. Flyttebyrået (lageret) har store trecontainere som man setter tingene inn i. Disse er store nok til å romme nesten alle typer møbler.

Det er mange fordeler med denne type lagring
– Tilnærmet støvfritt
– Ingen fare for at noe blir satt feil, eller at andre tar med seg noe fra ditt lass
– Kan settes lastebilen og kjøres til din bolig, der alt stues inn i containeren før den lukkes. Dette sparer mye tid på lageret der man bare tar trucken og plasserer containeren inn i systemet.
– Sikkert i forhold til innbrudd på lageret. Man får ikke innsyn i hva hver container inneholder.

Men det finnes også ulemper
Hvis man får behov for noe under lagringen, så koster det en del å få kjørt frem containerne. Her kan man være forutseende og passe på at man stabler alle de tingene man tror man kan få bruk for i en.

Få tilbud nå